Anasayfa > Fen Edebiyat > Nevşehir Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Nevşehir Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Fen Edebiyat 24-09-2012 - 15:40

Nevşehir Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

 Nevşehir Üniversitesi

2012-2013 Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Sertifikası 
Programı Kayıtları Başlamıştır

Yükseköğretim Kurumunun 17 Eylül 2012 tarihinde almış olduğu karar gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim yılında geçerli olmak üzere Nevşehir Üniversitesine Pedagojik Formasyon Sertifikası Programı kapsamında mezun olan 200 (iki yüz) kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Söz konusu kontenjanın kullanım şekli ve Pedagojik Formasyon Sertifikası Programının uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır.

A) BAŞVURU KOŞULLARI
1. YÖK tarafından üniversitemize tahsis edilen 200 kişilik kontenjanın % 40′ı, Millî Eğitim Bakanlığının ihtiyaç duyduğu alanlar olan; “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi, İngilizce , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Matematik” alanlarından yapılacaktır. Kontenjanlar belirtilen alanların sayısına oranlanacak, kontenjan dolmaması durumunda diğer alanlardaki yedek listelerden oranlamayla aktarma yapılacaktır.
(Bu alanlar için bk. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf), 80 kişi

2. Kontenjanın % 60′ı ise yukarıda belirtilen alanlarla birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarından alınacaktır. Kontenjanlar başvurulan alan sayısına oranlanacak, kontenjan dolmaması durumunda diğer alanlardaki yedek listelerden oranlamayla aktarma yapılacaktır. (Bu alanlar için bk. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf). 120 kişi
3. Yukarıda belirtilen 200 kişilik kontenjanın % 50’si Nevşehir Üniversitesi mezunlarına ayrılmıştır. Kontenjanların mezun olunan bölümlere göre dağılımları, Nevşehir üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokulların mezun sayıları göz önüne alınarak oranlamayla belirlenecektir. Bölüm kontenjanlarının bölümün yedek listesinden dolmaması durumunda diğer bölümlerdeki yedek listelerden oranlamayla aktarma yapılacaktır.
4. Başvuracak adayların 2009-2010 öğretim yılı ve sonrasında üniversiteye kaydolanların not ortalamalarının 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir. 2009-2010 öğretim yılından önce kayıt yaptıran adaylarda bu şart aranmayacaktır. Farklı üniversitelerden mezun olan adayların not ortalamaları hesaplanırken adayın mezun olduğu üniversitenin dönüşüm bilgisi kullanılacaktır.

B) ÖN KAYIT
Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıtlar, 25 Eylül 2012-01 Ekim 2012 tarihleri arasında Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde Rektörlük Binası (B Blok) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında mesai saatleri içerisinde şahsen başvurarak yaptırılabilecektir. Ayrıca Nevşehir Üniversitesinin http://formasyon.nevsehir.edu.tr web adresinden de elektronik (on-line) olarak ön kayıt yaptırılabilecektir.Başvurularda 50 (Elli) TL Ön kayıt ücreti alınacaktır. Ön kayıt müracaatları için alınan ücret (50 TL) iade edilmez. Posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön Kayıtta İstenilen Belgeler1. Başvurularda 50 (Elli) TL Ön kayıt ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont ön kayıt esnasında JPG dosyası olarak önkayıt sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halde kayıt geçersiz sayılır. (Kayıt ücreti Eft veya Havale ile yatırılabilecektir. Bankamatikle yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.) Not: Ödemelerde açıklama olarak sadece adayın T.C.numarası ve Adı Soyadı olacaktır
Halk Bankası Nevşehir Şubesi:
Banka Hesap Numarası: 06000034
IBAN : TR47 0001 2009 6860 0006 0000 34
C) BAŞVURULARIN SEÇİMİNDE İZLENECEK YÖNTEM
1. Üniversitemize verilen 200 kişilik pedagojik formasyon kontenjanına aday seçimi, adayların diploma not ortalamasına göre belirlenecektir.
2. Kontenjan kadar ayrıca yedek aday listesi belirlenecektir.
3. Ön kayıt sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi 04 Ekim 2012 tarihinde http://www.nevsehir.edu.tr web adresinden duyurulacak; adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Adaylar kesin kayıtlarını 08-10 Ekim 2012 tarihleri arasında aşağıda istenen evraklarla birlikte şahsen yaptıracaklardır. Belirtilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar, kayıt hakkını kaybederler. Boş kalan kontenjanlar için ilan edilen yedek aday listesinden sırayla kesin kayıt yapılacaktır.

D) PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ
Pedagojik Formasyon Sertifika Programının ücreti 2050 TL olup, iki taksit hâlinde tahsil edilecektir. Birinci taksit 1050 TL olup kesin kayıt esnasında, ikinci taksit ise Bahar dönemi ders kaydı sırasında alınacaktır.
E) KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası (Aslı gösterildiği takdirde onay üniversitemizde yapılabilecektir)
2. Mezun olduğu üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript) (Aslı gösterildiği takdirde onay üniversitemizde yapılabilecektir) Üniversitelerince onaylı not dönüşüm tablosu getirmeleri gerekmektedir.
3. Öğrenim ücretinin 1. taksitinin (1050 TL) ödendiğine dair banka dekontu.
4. 2 Adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık resim
5. 50 (Elli) TL Ön kayıt ücretinin yatırıldığına ilişkin dekontun aslı.

F) ÖNEMLİ TARİHLER
o Program Ön kayıt Tarihleri: 25 Eylül-01 Ekim 2012
o Programa kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek aday listelerinin ilanı: 04 Ekim 2012
o Kesin Kayıt Tarihleri: 08-10 Ekim 2012
o Yedek Liste Kayıt Tarihleri: 11-12 Ekim 2012
o Güz Yarıyılı Ders Başlangıç Tarihi: 13 Ekim 2012
o Güz Yarıyılı Ders Bitiş Tarihi: 21 Ocak 2013
o Güz Yarıyılı Final Sınavları: 26-29 Ocak 2013
o Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları: 04-06 Şubat 2013
o Bahar Yarıyılı Ders Kayıt Tarihleri: 11-13 Şubat 2013
o Bahar Yarıyılı Ders Başlangıç Tarihi: 16 Şubat 2013
o Bahar Yarıyılı Ders Bitiş Tarihi: 27 Mayıs 2013
o Bahar Yarıyılı Final Sınavları: 01-03 Haziran 2013
o Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları: 08-09 Haziran 2013

G) DERSLER
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı dersleri 13 Ekim 2012 tarihinde başlayacaktır. Dersler güz yarıyılı için hafta içi
(Pazartesi-Salı ) ve/veya hafta sonu (Cumartesi-Pazar) yapılacaktır. Güz yarıyılında 6 ders, Bahar yarıyılında 4 ders
olmak üzere toplam 10 ders görülecektir. Bahar yarıyılında “Öğretmenlik Uygulaması” dersi kapsamında Millî Eğitim
Bakanlığına bağlı okullarda haftada 6 saat olmak üzere staj yaptırılacaktır. Öğretmenlik uygulaması (stajları), Nevşehir
ilinde bulunan okullarda yapılacak, başka illerde yapılamayacaktır.

H) FORMASYON EĞİTİM PROGRAMIYLA İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR
o Öğrencilerin formasyon programını tamamlamaması durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır.
o Programda bulunan derslerden başvuru sonucu muafiyet alınması toplam ücreti değiştirmez.o Program süresi içerisinde herhangi bir dönem ders almama durumunda ücret tam olarak alınır.
o Program süresi 2 yarıyıl olmak üzere toplamda 1 yıldır. 2 yarıyıllık sürede tüm derslerini başarıyla
tamamlayamayan öğrenciler, başarısız oldukları dersler için yaz okulu açıldığı takdirde yaz okulunda ya da bir
sonraki öğretim yılında ilgili dersin kredi sayısına bağlı olarak belirlenen ücreti ödemek suretiyle bu dersleri
tekrar edebilirler.

H) AYRINTILI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM
Ayrıntılı Bilgi için aşağıdaki iletişim yolları kullanılabilir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Tel : 0.384.228 10 00 / 1101- 1106- 1103
Faks : 0.384. 228 11 09
E-posta: formasyon@nevsehir.edu.tr, ogrenci@nevsehir.edu.tr

Duyuyu üniversitenin web sitesinden okumak için lütfen tıklayınız: http://dosyalar.nevsehir.edu.tr/1535a3d21961b0d4f33f887cf058de8c/neu-2013-formasyon

Okunma Sayısı: 14151

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

SON DAKİKA! MÜLAKAT SORULARI X

KPSS KONU