Anasayfa > Fen Edebiyat > Çankırı Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

Fen Edebiyat 20-09-2012 - 11:57

Çankırı Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Başvuru İlanı

 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI PROGRAMI DUYURUSU

Yükseköğretim Genel Kurulunun 13 Eylül 2012 tarihinde almış olduğu karar gereğince 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde geçerli olmak üzere Çankırı Karatekin Üniversitesine Pedagojik Formasyon Sertifikası Programı kapsamında, mezun durumunda bulunan öğrenciler için 200 kişilik kontenjan tahsis edilmiştir. Söz konusu kontenjanın kullanım şekli ve Pedagojik Formasyon Sertifikası Programının uygulanması, Çankırı Karatekin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Yönergesi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak olup, başvuru koşulları aşağıda verilmiştir.

A) BAŞVURU KOŞULLARI
1- YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilen 200 kişilik kontenjanın % 40’ı Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu atamaya esas olan alanlar; “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Teknoloji ve Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Görsel Sanatlar/Resim, Müzik, Matematik” için kaynak gösterilen alan mezunlarından; kontenjanın % 60’ı ise bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarından alınacaktır. (80 Sayılı Çizelgeye aşağıdaki linkten ulaşılabilir. (http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/80sayili/80_cizelge.pdf)

2- Üniversitelere 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptırmış olan adaylarda, diploma not ortalaması, 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden 65 olma koşulu aranacaktır. Üniversitelere 2009-2010 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olan adaylarda ise bu koşul aranmayacaktır.
3- Değerlendirme 100’lük not sistemine göre yapılacaktır. Diploma notu 4’lük sisteme göre belirlenmiş olan adayların diploma notları mezun oldukları Yükseköğretim Kurumu tarafından 100’lü sisteme dönüştürülerek onaylandığı taktirde bu haliyle kabul edilecek, 4’lük
sistemden 100’lük sisteme çevrim yaptırmayan adayların not ortalamasının 100’lük sisteme çevrimi ise Yükseköğretim Kurulu’nun çevrim tablosundaki not karşılıklarına göre formasyon birimi tarafından yapılacaktır.

B) ÖN KAYIT
Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıt başvuruları, 24 Eylül-3 Ekim 2012 tarihleri arasında Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Formasyon Bürosu’na mesai saatleri içerisinde (08.00-17.00) Şahsen yapılacaktır. Posta, faks veya Kargo ile başvurular kabul
edilmeyecektir. Başvuru esnasında kimlik belgesi yada nüfuz cüzdanı ibraz etmeyenlerin başvurusu alınmayacaktır.
Ön Kayıt ve Kesin Kayıt Başvurusunun Yapılacağı Edebiyat Fakültesi Formasyon Bürosu
Adres: Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü Ana Bina Giriş Katı İsmail Hakkı Karadayı Cd. No: 10 (Eski Telekom Binası) 18100 ÇANKIRI Telefon: 0-376-2541205/4515-4522 Kayıt Süreci İçinde Telefon: 0-376-2132626/2433

Ön Kayıtta İstenilen Belgeler:
1) Başvuru Dilekçesi
2) Nüfus Cüzdanı ya da Onaylı Sureti
3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslının getirilmesi halinde fotokopisi birim tarafından onaylanacaktır)
4- Transkript (100’lük Sistem)
5. Mezun Olduğu Programa Yerleştirildiğini Gösteren ÖSYM Sonuç Belgesi (Aslı yoksa internet çıktısı da olabilir). Kontenjan fazlası başvuru durumunda adaylar başarı sırasına (Genel mezuniyet not ortalaması) göre sıralanacak ve kontenjan sayılarına göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ile yedekler ilan edilecektir. Genel not ortalaması eşit olan adayların sıralaması, mezun oldukları programa yerleştirildikleri ÖSYM puanına göre yapılacaktır.

C) BAŞVURULARIN SEÇİMİNDE İZLENECEK YÖNTEM
1) Tüm başvurular bölümlere göre sınıflandırılacak,
2) Bölümler bazında yapılan sınıflandırma sonucunda her bölüm kendi içinde diploma not ortalamasına göre sıralanacak,

3) Kontenjan fazlası başvuru durumunda adaylar başarı sırasına (Genel Mezuniyet not ortalaması) göre sıralanacak ve kontenjan sayılarına göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar ile yedekler ilan edilecektir. Genel not ortalaması eşit olan adayların sıralaması,
4) Her bölüm için belirlenen kontenjan kadar yedek liste belirlenecektir.
5) Ön kayıt sonucunda kesin kayıt yapmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi 09 Ekim 2012 tarihinde Üniversitemiz Pedagojik Formasyon internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. Adaylar kesin kayıtlarını 10-15 Ekim 2012 tarihleri arasında istenen evraklarla birlikte Edebiyat Fakültesi Formasyon Bürosuna şahsen yaptıracaklardır. Anılan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Boş kalan kontenjanlar için 16 Ekim 2012’de ilan edilen yedek aday listesinden sırayla 17-19 Ekim 2012 tarihleri arasında kesin kayıtlar yapılacaktır.

D) PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÜCRETİ
1) Pedagojik Formasyon Sertifika Programının toplam ücreti 2.054 TL olup, iki taksit halinde tahsil edilecektir. Birinci taksit olan 1.054 TL kesin kayıttan önce banka hesabına yatırılacak, ikinci taksit olan 1.000 TL ise Bahar dönemi başında tahsil edilecektir.
2) Banka Hesap Numarası: Kesin Kayıt hakkı kazanan adaylar ücretlerini Çankırı Halk Bankası Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Edebiyat Fakültesi hesabına Ad-Soyad ve TC kimlik numarası belirterek yatıracaklardır. (IBAN NO: TR43 0001 2009 6460 0006 0001 12)
3) Ücreti yatırarak formasyon bürosunda kesin kayıt işlemlerini tamamlayan aday derslere katılmadan kaydını sildirse dahi yatırdığı ücret hiçbir koşulda adaya iade edilmez.

E) KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER
1) Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1.054 TL) ödendiğine dair banka dekontu
2) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

F) ÖNEMLİ TARİHLER
1) Ön Kayıt Tarihleri: 24 Eylül-3 Ekim 2012
2) Kesin kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek aday listesinin ilanı: 09 Ekim 2012
3) Kesin Kayıt Tarihleri: 10-15 Ekim 2012
4) Yedek Kontenjanların İlanı: 16 Ekim 2012
5) Boş kalan kontenjanlar için ilan edilen yedek aday listesinden sırayla yapılacak kesin kayıt tarihi: 17-19 Ekim 2012
6) Derslerin Başlama Tarihi: 3 Kasım 2012

G)DERSLER
Pedagojik Formasyon Sertifika Programı dersleri 3 Kasım 2012 Cumartesi günü başlayacaktır. Dersler güz ve bahar dönemlerinde hafta sonları şehir merkezinde Rektörlük Merkez Binada Cumartesi-Pazar günleri yapılacaktır. Pedagojik Formasyon Sertifika Programında dersler sınavlar hariç 14’er haftalık, 2 dönem halinde verilecektir. Ders programı ve diğer duyurular, Üniversitemizin Pedagojik Formasyon sitesinde dersler başlamadan önce açıklanacaktır.
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Pedagojik Formasyon Birimi Başkanlığı

Duyuruyu üniversitenin web sitesinden okumak için lütfen tıklayınız:http://edebiyat.karatekin.edu.tr/sayfaGoster.aspx?sayfa=pedagojikformasyon

Okunma Sayısı: 14159

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU