Anasayfa > Sağlık Adayları > Sağlık Bakanlığı Atamaları, Hizmet Puanları

Sağlık Bakanlığı Atamaları, Hizmet Puanları

Sağlık Adayları 23-09-2011 - 05:59

Sağlık Bakanlığı, Hemşire ve Sağlık Personeli Atama ve Nakil Dönemleri, Kpss Rehber tarafından bir çizelgeyle düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Personeli (ATT, Hemşire…) atamalar ne zaman başvurur ne zaman atanır sorusunun cevabı.

ATAMA ŞEKİLLERİ
Dönemler İlk Defa Atama* Kurumiçi Atama** Kurumlararası Atama*** Eş Durumu Ataması Sağlık Durumundan Atama
OCAK İlk defa atamada atama dönemi yoktur. Bakanlık İhtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder     Müracaat Belirlenen bir atama dönemi yoktur Her ayın ilk Cuma gününde Sağlık Komisyonu karar için toplanır. Başvuruların yetersiz olması halinde komisyonun toplanması gecikebilir
ŞUBAT Müracaat Müracaat Yerleştirme
MART      
NİSAN     Müracaat
MAYIS     Yerleştirme
HAZİRAN Yerleştirme Yerleştirme Müracaat
TEMMUZ Müracaat Müracaat  
AĞUSTOS     Yerleştirme
EYLÜL Yerleştirme Yerleştirme Müracaat
EKİM      
KASIM     Yerleştirme
ARALIK     Müracaat
*     İlk defa açıktan atamalar bilgisayar ortamında kura ile yapılmaktadır.
** Kurum içi naklen atamalar hizmet puanı esas alınarak kura ile yapılır
***  Kurumlar arası naklen atamalar açık kadrolara kura ile yapılır


İlk Defa Atama
Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif İlk defa atamada uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kurayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif İlk defa atamada atama dönemi yokturhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan ederhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif İlk defa atamada ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenirhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif
Yeniden Atama
Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirlerhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde yılda iki defa yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan ederhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Müracaatlar il müdürlüklerine yapılırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmazhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacılar ilgili mevzuat gereği, belirlenecek dönemlerde kura ile atanırlarhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenirhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif
Kurum İçi Naklen Atama
Personelin il içi ve iller arası naklen atanmasıdırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Atama dönemleri Haziran ve Eylül aylarıdırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Haziran dönemi atamaları için Mayıs ayında, Eylül dönemi atamaları için Ağustos ayında müracaat edilirhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan ederhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte İl Müdürlüğüne müracaat ederhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif İl Müdürlüğü müracaatları Bakanlığa gönderirhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlarhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Puanların aynı olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilirhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif
Kurumlar Arası Naklen Atama
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirlerhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Kurumlar arası atama için kur’a dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdirhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Müracaatlar Bakanlığın ilan ettiği kadrolara göre tercihler belirtilerek il müdürlüklerine yapılırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Şubat dönemi kurası için Aralık ayının başından Ocak ayının sonuna kadar, Eylül dönemi kurası için Temmuz ayının başından Ağustos ayının sonuna kadar müracaat edilirhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kur’a ile belirlenirhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Bu yolla yapılacak atamalarda ilan edilecek kadrolar, sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenirhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Ancak Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar her zaman naklen atanabilirlerhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif
Bakanlık ile protokol yapılan kurumlardaki memurların, eşleri Bakanlıkta sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanlar ile eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurların Bakanlığa nakil talepleri Personel Dağılım Cetveli ve kadro durumunun uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilirhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif
Ancak, Merkez Teşkilatı kadroları ile kararname ile atama yapılan kadrolara, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Başhekimlik, Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Şef kadrolarına görevin gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla naklen atamalarda kura şartı aranmazhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif
Bir Mazerete Dayanan Atamalar
Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir;
a) Sağlık durumu,
b) Eş durumu,
Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif
Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilirhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya il’e atama yapılamazhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamazhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif
Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdürhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Çalıştığı kurum bu belgeleri 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirmek zorundadırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Mazereti sona eren personel, bulunduğu il D ve C hizmet grubundaysa talebi halinde yerinde bırakılırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Aksi halde ilk kurum içi naklen atama döneminde ilan edilecek boş kadrolara başvurur ve hizmet puanına göre ataması yapılırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif Eğer bu yolla atama gerçekleştirilemez veya mazereti kabul edilmez veya ilgili personel gerekli belgeleri zamanında Bakanlığa sunmazsa, bu personel Bakanlıkça 6 ncı hizmet bölgesinden başlamak üzere durumuna uygun bir kadroya atanırhttp://www.bayanlarklubu.com/images/smilies/nokta.gif
(Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği Madde 14, 15, 16, 17, 18)   Sağlık Personelinin Atamalarıyla Hizmet Puan Hesaplamalarıyla İlgili Tüm Bilgilere Ulaşmak İçin

Sağlık Bakanlığı Atama Ve Nakil Yönetmeliği’ne TIKLAYINIZ

Okunma Sayısı: 18242

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU