Anasayfa > TSK Personel Alım > K.K.K Uzman Erbaş Alımı İlanı

K.K.K Uzman Erbaş Alımı İlanı

TSK Personel Alım 18-09-2012 - 00:30

K.K.K.lığında istihdam edilmek üzere uzman erbaş temini yapılacaktır. Konu ile ilgili açıklamaları görmek için tıklayınız... (17.09.2012)

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR.
 
DİKKAT:
Ön başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Yanlış bilgilendirme yapmanız durumunda, başvurunuz kabul edilmeyecektir! 
 
BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...   

BAŞVURU KILAVUZUNU OKUDUM VE  ÖN BAŞVURU İŞLEMLERİMİ YAPMAK İSTİYORUM


BAŞVURU KILAVUZU

GENEL BİLGİLER 

1.  Kara Kuvvetleri Komutanlığının uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir. Temin en az lise ve dengi okul mezunu, hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden üç yıl süre geçmemiş olan adaylar arasından  yapılacaktır.  Alınacak sınıf ve branşlar TABLO-1’de, faaliyet takvimi TABLO-2`dedir. 

2.  Adaylar daha önceki yıllarda yapılan temin faaliyetlerinden farklı olarak, ön başvuru yapmış oldukları tarih esas alınarak müracaat öncelik sırasına göre faaliyet takviminde (TABLO-2) belirtilen tarihler arasında çağrılacaktır (Önce müracaat etmek adayların lehinedir.). Çağrılacak aday sayısı kontenjana göre belirlenecektir. Çağrılan adayların sınavları [Yazılı sınav, mülakat, ön sağlık ve Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi (FKYT)] aynı gün sonuçlandırılarak, sonuç tebliğ edilecek ve başarılı adaylar hastaneye sevk edilecektir.

3. Hastane sevk işlemleri için Ankara`da geçici sağlık kurulu teşkil edilmesi halinde, adaylar sınavların bitiminde bu kurula sevk edilecek ve sağlık raporu işlemlerini kısa süre içerisinde tamamlaması sağlanacaktır. İsteyen adaylar önceden olduğu gibi yurt genelindeki 17 asker hastanesinden birisini tercih edebilecektir. 

4.  Temin edilen ve sağlık raporu ile güvenlik soruşturması işlemleri olumlu sonuçlanan adayların Şubat 2013 döneminden itibaren açılacak temel kurslara alınması planlanmaktadır. 

5.  Ön başvurular ve sınavlarla ilgili tebliğ niteliğindeki tüm duyurular www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden yapılacaktır. Bu nedenle adayların, temin faaliyeti boyunca genel ağ adresinden yapılacak duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir. 

6. Kılavuzun tamamını okumadan çevrimiçi (Online) ön başvuru formunu doldurmayınız. Yapılan yanlışlıklardan doğacak sonuçların tümü adaya ait olacaktır.  

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU ESASLARI 

1.  BAŞVURU KOŞULLARI:

     a.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

     b.   En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

     c.   Askerlik hizmetini çavuş, onbaşı veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve alımı yapılacak sınıf ve branşlarda aranan niteliklere sahip olmak,

     ç.   Muvazzaflık hizmeti sırasında başvuruda bulunmak veya terhisinden itibaren üç (3) yıl içinde ( 17 Eylül 2009 tarihinden itibaren terhis olanlar) başvuruda bulunmak,

d.   01 Ocak 2012 tarihi itibarıyla yirmibeş yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar),

e.  Tablo-1’de yer alan branşlar için aranan nitelikleri taşımak (Halen askerlik görevini yapan adaylar hangi kuvvet, sınıf ve branşta olduklarını öğrenmek için birlik komutanına soracaklar ve buna göre genel ağda başvuru ve tercihlerini yapacaklardır. Terhis olan adaylar ise terhis belgelerinde yazılı kuvvet, sınıf ve branş bölümlerine bakarak genel ağda başvuru ve tercihlerini yapacaklardır.),

f.   Askerî öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,

g.  Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,  

ğ.  Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman  aşımına  uğramış yahut para  cezasına çevrilmiş ya da ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi bir cürümden hükümlü bulunmamak,  

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,  

ı.   Askerlik hizmeti sırasında; üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu 148’inci maddesinde yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

i.  Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak [Örneği KKY 51-3(B) K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunmaktadır],

j.  Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden komando uzman erbaş adayı seçilenler için “Komando Uzman Erbaş Olur, Paraşütle Atlar”, diğer sınıflar için “Sağlam, Uzman Erbaş Olur” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

k. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Adayların en az 164 cm, en fazla 210 cm boyunda olmaları  ve TABLO-3’deki boy-kilo sınırları içinde bulunmaları gerekmektedir. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak çıplak ayakla ölçülmektedir.),

l.  Tüm sınavları geçen adaylar için güvenlik soruşturması uygun olmak. 

NOT: 1. TABLO-1’den aranan nitelikleri tam olarak okuyunuz ve şartlarınız hangisine uyuyorsa o sınıf ve branşa başvurunuz.

        2. Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde sınavın hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

 2.  ÖN BAŞVURULARIN YAPILMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a.   Adaylar ön başvurularını 17 Eylül 2012 tarihinden, 10 Ekim 2012 saat 17.00’a kadar, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden çevrimiçi olarak yapacaktır.

b.   Adayların çevrimiçi başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Ön başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde bu aday numarası kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir. Çevrimiçi Başvuru Formu T.C.Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

c.  Genel ağ ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır. 

NOT: www.kkk.tsk.tr genel ağ adresi üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğinde olup, adaylar bu başvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl başvurusu (Başvuru şartlarının uygunluğu ve belge kontrolü) kayıt kabul aşamasında ve sınavlar (Yazılı sınav, mülakat, ön sağlık ve FKYT ) sürecinde yapılacaktır. Bu aşamada başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların işlemleri iptal edilecektir. 

3.  BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER:

a.  Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-3(B) K.K.K.Uzman Erbaş Yönergesinde bulunan nitelik belgesi, ilgi yönergenin EK-Ç’sinde belirtilen esaslara ve KaraNET’te bulunan nitelik belgesi kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben nitelik belgesi ve kontrol formu onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. 

b.  Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.

c.  Askerlik hizmeti devam eden adaylara;

(1)  Nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları sağlanacak,

(2)  Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir. 

4.  ÖN BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ADAYLARIN DUYURULMASI:          

Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak sınavların tarihi 19 Ekim 2012 tarihinde  www.kkk.tsk.tr genel ağ adresinden tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE UZMAN ERBAŞ TEMİN EDİLECEKTİR.
 
DİKKAT:
Ön başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Yanlış bilgilendirme yapmanız durumunda, başvurunuz kabul edilmeyecektir! 
 
BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

BAŞVURU KILAVUZUNU OKUDUM VE  ÖN BAŞVURU İŞLEMLERİMİ YAPMAK İSTİYORUM

Okunma Sayısı: 98520

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU