Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Soruları

Sözleşmeli Öğretmen Mülakat Soruları

Sözleşmeli Öğretmen Ataması Mülakat Soruları. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında 20 bin öğretmen ataması yapacak. 20 bin öğretmen ataması için 60 bine yakın öğretmen adayı sözlü sınav- mülakatlara girecek.

   4758 12.03.2018
 Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atamaları için 8 ilde yüzlerce komisyon kurdu. Sözleşmeli öğretmen atamaları mülakatlarında sorulmak üzere, yüzlerce sorudan oluşan bir soru havuzu oluşturuldu. Atama bekleyen öğretmen adaylarına yöneltilecek bu sorular sonunda, öğretmen adaylarına puanlar verilecek.


ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARININ TAM LİSTESİ

Son yapılan öğretmen atamaları mülakatlarında sorulan bu sorular, 20 bin öğretmen ataması mülakatları öncesi sizlere argüman olacaktır. egitimgundemi.net farkıyla sözleşmeli öğretmen atamaları mülakatlarında sorulan soruları, haberimizin alt kısmında görebileceksiniz. Bu sorular geçen sene yani Ağustos-Eylül döneminde sözleşmeli öğretmen atamaları mülakatlarına giren öğretmen adaylarının paylaşımlarından alınmıştır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI MÜLAKATLARINDA SORULAR SORULAR-


1. Ülkemizdeki halk eğitim merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz? Geliştirilmesi için neler yapılabilir?

2. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. Sebebi ne olabilir?

3. İnternetteki her bilgi doğru mudur? Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasıl sağlarsınız?

4. Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz?

5. Öğretmen olarak olumlu istendik davranışlar nasıl kazandırabilirsiniz?


ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARININ TAM LİSTESİ


6.
"Birine 40 kere deli dersen deli olur" sözünü açıklayınız?

7. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz?

8. "Sakınan göze çöp batar" atasözünü açıklayınız.

9. Descartes'in "Düşünüyorum o haldevarım." sözünden ne anlıyorsunuz?

10. Bir internet sitesi kurmak isterseniz ne paylaşırsınız?

11. EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir?

13. Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

14. Divan-ı Lügatit Türk hakkında bilgi veriniz.

16. Eğitimin tanımındaki "İstendik davranış değişikliğini" açıklayınız.

17. Sizce kitaplar mı yoksa internetten yapılan araştırma mı daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?

18. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz?

19. Öğrencilere ders içinde veya dışında hangi olumlu davranışları kazandırırsınız?

20. Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlike?

21. Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir?

22. İnternetin zararlarını önlemek için neler yapılmalı?

23. Eğitimdeki teknolojiyi ne seviyede buluyorsunuz ve geliştirmek için neler yapılabilir?

24. Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük anlamadılar, nasıl bir yol izlersiniz?


ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARININ TAM LİSTESİ


25.
Genital dönemde yani 12 yaş grubunda bulunan öğrencilere mesleki eğitim ve grup etkinliklerini nasıl düzenlersiniz, etkileriniz ve katkılarınız nelerdir?

26. Günümüzde Osmanlı ve Selçuklu mimarisi halâ devam etmektedir. Bunun etkileri nelerdir ve etkiler devam etmeli midir?

27. Öğrencileri okul dışındaki vakitlerini olumlu değerlendirmeleri için nasıl faaliyetlere yönlendirirsiniz?

28. Sizce dünyadaki en büyük tehlike nedir, bunun için hangi önlemler almak gerekir?

29. Eğitimde pekiştireç gerekli midir? Pekiştirecin olmaması ne gibi sorunlar ortaya çıkarır?

30. Bir sınıfta teknolojik aletler kullanarak ders işliyorsunuz diğer sınıfta düzanlatım yöntemini kullanıyorsunuz. Bu sınıfların başarısını etkiler mi?

31. Türk Spor ve sanatını geliştirmek için bireylere ve öğretmenlere düşen görevler nelerdir?

32. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler konusunda seminer yapacak olsanız nelerden bahsederdiniz?

33.
Gelir düzeyi düşük ve gelir düzeyi yüksek ailelerin çocukları arasındaki eğitim farklılıkları nasıl giderirsiniz?

34. "Her şeye değer biçilir, öğretmenin yetiştirdiğine değerbiçilemez." sözünü açıklayın.

35.
Bilgisayarın ölçme ve değerlendirmede ve de izlemede yeri nedir? Olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız?

36. Günümüzde literatür taraması yerine internet taraması yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

37. Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinde edindiği bilgiler ne derece güvenilirdir?

38. Dış ticaret açığını kapatmak için turizmin gelişmesi yönünde nasıl bir yol izlenmelidir?

39. -Derslerde projeksiyon kullanımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz veolumsuz yönleri sizce nelerdir?

40. İbni Sina'nın eğitim sistemi hakkındaki görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

41. Akşam evde televizyon izleyen bir öğrencin, babasının haber ile ilgili yaptığı yorumu ertesi gün gelip size söyledi. Bu durumda ne yapardınız?


ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARININ TAM LİSTESİ


42.
Eğitimde bireyin devinimsel ve bedensel gelişimini önceden bilmeniz ne gibi katkı sağlar?

43. Eğitimde hiçbir aileye ve zümreye imtiyaz tanınamaz sözünü açıklayınız.

44. Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarının bir arada olduğu eğitim kampüslerinin verimliliğinin arttırılması için neler yapılabilir?

45. Kurum Kültürü nasıl olumlu bir havaya dönüştürülür ve bunu nasıl devam ettirebilirsiniz?

46. Ülkemizde futbol kadar diğer spor dalları neden gelişmiyor? Açıklayınız.

47. Türkiye'nin bazı yerlerinde hızlı nüfus artışının fazla olmasının eğitime etkileri nelerdir?

48. "Kırk âlimi bir delille yendim, bir cahili kırk delille yenemedim." sözünü açıklayınız.

49. Ülkemizde eğitim acısından gelişmişlik düzeyini arttırabilmek için nasıl eğitimciler yetiştirilmeli?

50.
Eğitimde sürekliliği sağlamak için neler yapılabilir?

Birlesmis milletler hakkindaki dusunceleriniz nelerdir?

Tevhid-i Tedrisat nedir olumlu olumsuz yanları nelerdir?

Boş vaktin önemini açıklayınız.

Öğretmen olarak okula ilk atandığınızda ne yaparsınız?

İnterneti öğrencilere kapatır mısınız?

Genital dönemdeki (12 yaş )çocuklara nasıl etkinlikler planlarınız

Selçuklu ve Osmanlı devletinin geniş coğrafyaya yayılmalarının ülkemiz açısından bize sağladığı avantaj ve önemi nedir?

Teknolojinin okullarda kullanımı hakkında neler düşünüyorsunuz?

Faydaları ve zararları nelerdir?

Sınıf ortamında teknoloji kullanımının ögrenciler uzerinde fiziksel ve ruhsal etkileri nelerdir?

Türk islam devletlerinde bilime yapılan katkı şimdiye oranla neden fazladır? açıklayınız.

Formal eğitimin faydaları nelerdir?


ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARININ TAM LİSTESİ


Ülkemizde turizmi geliştirmek açısından neler yapılabilir?

Fatih projesinin açılımı nedir?

Eba hakkında birkaç soru sorulmuş.

Halk eğitim merkezlerinin önemi nedir? Geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?

Egitimde teknoloji kullanimini yayginlastrmak icin neler yapilmali?

Küresel ısınmanın olumsuz etkileri nelerdir? İnsanın toplumsallaşması nedir?

657 sayılı devlet memurları kanunun 125. maddesi silgi defter yerine teknolojinin kullanilmasinin katkilari nelerdir? Dusuncenizi aciklayin.

Erasmus programının katkıları nelerdir?

Sanal materyallerin derslerde kullanım amaçları nelerdir?

Yararlı ve zararlı yönlerini açıklayınız.

Geçmişten günümüze kadar gelişen iletişim araçlarını düşündüğümüzde geçmiştekini mi kullanırsınız yoksa günümüzdekilerini mi sebeb, yarar ve zararlarıyla açıklayınız.

İnternetteki bilginin güvenirliğini nasıl kontrol edersiniz?

Milenyum nedir?

Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir? Eski ve yeni iletişim araçlarını karşılaştırıp ne gibi fayda zararları var?

Teknoljik gelismelere yeniliklere acik olmayan bir insana ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?


ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARININ TAM LİSTESİ


Erzurum kongresinin toplanis amaclari nelerdir o zamana gore nedenleri aciklayiniz.

Çevrenin gelişim üzerine etkileri nelerdir?

II. Mahmut’un muhtarlık sistemini kurmaktaki amacı nedir?

Teknoloji kullanımı ile iletişim becerisi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

İnsan mı teknolojiye hakim teknoloji mi insana?

Eğitim fakültesindeki diğer öğretmen adaylarina bilişim bakımından verilen bilgiler yeterli mi sizce ? Geliştirmek için neler yapılabilir?

Türk sporunda futbolun neden diğerlerinden daha ön planda oldugunu açıklayın.

Meslek liselerindeki alan eğitimini daha etkili hale getirebilmek için neler yapılmalı?

Eğitimde adaletli olmanın önemi nedir?

Düzenli orduya geçişin milli mucadeledeki önemi nedir?

Uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Piagetin bilissel gelişim dönemlerini ve bransinizi dikkate alarak dersinizi nasıl işlersiniz?

GAP’ın sağladığı yarar nelerdir?

Sosyal medya kullanımının öğretmen açısından ders kalitesine etkisi nelerdir?

Coğrafyayı toprak olmaktan çıkaran değerler nelerdir? İlk Türk devletinin kurucusu kimdir?

Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızların satısı ve temsil ettiği şey nedir?

Osmanlı devletinin kurucusu ve babasının ismi nedir?

Kaynak: www.MEBPERSONEL.COM


ÇIKMIŞ MÜLAKAT SORULARININ TAM LİSTESİ

Sosyal Medyada KpssRehber