Öğretmen Atama Mülakatlarında Hangi Konulardan Soru Gelecek?

Öğretmen Atama Mülakatlarında Hangi Konulardan Soru Gelecek?

20 Bin Öğretmen Ataması Mülakatında Hangi Konulardan Soru Gelecek? detayları haberimizde yer almaktadır.

   1620 08.03.2018
 20 Bin Öğretmen Ataması Mülakatında Hangi Konuları KPSSREHBER.COM'da yer almaktadır.

ÖĞRETMEN MÜLAKATLARINDA ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARIN TAM LİSTESİ!

BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEMEİ İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ


ÖĞRETMEN MÜLAKATLARINDA ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARIN TAM LİSTESİ!
ÖĞRETMEN MÜLAKATLARINDA ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARIN TAM LİSTESİ!ÖĞRETMEN MÜLAKATLARINDA ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARIN TAM LİSTESİ!
Sözlü Sınav

7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları
onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan
alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son
sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü
sınava alınacaktır.
7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav
Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

7.3. Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve
muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik
gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle
değerlendirilecektir.
7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il
millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

ÖĞRETMEN MÜLAKATLARINDA ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARIN TAM LİSTESİ!


7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek;
sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe
atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.
7.6. Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr
adreslerinden duyurulacaktır.

7.7. Sözlü sınav sonuçlarının ilanı Bakanlığın belirleyeceği tarihte http://meb.gov.tr
ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

8. İtiraz
8.1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla
sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.


8.2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere
bildirilecektir.
8.3. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar http://meb.gov.tr ile
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak duyuruda belirtilen tarihler arasında
yapılacaktır.

ÖĞRETMEN MÜLAKATLARINDA ÇIKMIŞ VE ÇIKABİLECEK SORULARIN TAM LİSTESİ!

Sosyal Medyada KpssRehber