Anasayfa > Kpss B Lise > İnfaz Koruma - Gardiyan -Mübaşir Şartları

İnfaz Koruma - Gardiyan -Mübaşir Şartları

Kpss B Lise 20-08-2011 - 01:40

İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Görevleri Neler, İnfaz Koruma Memuru Olmanın Şartları Nedir, Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Mülakat Soruları, Mübaşir Alımları Hakkında Tüm Bilgileri derledik.

İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Görevleri Neler

İnfaz Koruma Memuru yani Gardiyanın Görevleri Nelerdir, Ne kadar maaş alır, mesleğin özellikleri nelerdir, Kaç puanla atanır sorularının tamamının cevabı:

TANIM
Cezaevi ve ıslah evlerinde barındırılan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan ve bunların ıslahını sağlayarak topluma yeniden kazandırılmasına yardım eden meslek elemanıdır.

GÖREVLER
-Cezaevine giren tutuklu ve hükümlülerin üzerini arar ve taşıdıkları kıymetli eşyayı emniyet altında bulundurur, -Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında bir takım kayıtları tutar, -Tutuklu ve hükümlüleri koğuşlarına götürerek koğuş kapılarını kilitler, -koğuşları belirli periyotlarla kontrol eder, çalışan tutuklulara nezaret eder, -Kapı, pencere ve bahçe kapılarının iyi bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını ve kaçma girişimiyle ilgili herhangi bir çalışma olup olmadığını muayene ve tespit eder, -Tutuklu ve hükümlüleri yemek, banyo ihtiyaçlarını , revire çıkarma, görüşlere götürülüp getirme, mahkemeye hazırlama, tıraş, kantin ihtiyaçlarının temini, yöneticilerle görüştürülmesi işlemini yapar, -Günde en az 3 defa hükümlülerin ve tutukluların sayımını yapar, -Cezaevlerinde çıkabilecek olaylara anında müdahale ederek olayın büyümesini engeller ve sükunetin devamını sağlar, -Cezaevinde kısmi ve genel aramaları yaparak bulundurulması ve girmesi yasak olan maddelerin girişine engel olur, -Ağır ceza merkezi olmayan (kaza ceza evi) yerlerde katip, idari memurunun bulunmadığı ceza evlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludur, -Cezaevinin temizliğinden sorumludur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Üniformalar, kapı anahtarları, dedektör, görev yerinde bulundurulamayan tabanca, gizli kameralar, kapalı devre TV. sistemleri.    Ayrıntılar

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
İnfaz ve koruma memuru (gardiyan) olmak isteyenlerin; -Vücutça sağlam, atletik vücutlu, -İnsan ilişkilerinde başarılı (tutuklulara saygılı, hoşgörülü, sevecen) -Fedakar kimseler olmaları gerekir.

MAAŞ  olarak alınan ücret 1250 – 1370 TL arasında değişmektedir.

KAÇ PUANLA ATANILIR:  Başvuru için 70 taban puan şartı aranır. Ancak 2011 alımlarına baktığımızda atananların 82- 93 puan arasında değiştiğini görüyoruz. Puanlar ilden ile başvuran kişi sayısına göre değişmektedir.


İnfaz koruma memurluğu nedir, şartları nelerdir

İnfaz koruma memurluğu nedir, şartları nelerdir. Kimler infaz koruma memuru olabilir?  Atamadaki  süreç  nasıl işler? Sözlü sınavın içeriği nedir? İşte İnfaz koruma ile ilgili merak edilenlerin cevabı:

İnfaz koruma memuru olabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmak gerekmektedir.
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Bu fıkrada yer alan "askerliğini fiilen tamamlamış olma" şartı 16 Nisan 2008 tarihli düzenlemede kaldırılmıştır.
c) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,   Ayrıntılar Kpss Rehber

KİMLER İNFAZ KORUMA MEMURU OLABİLİR?
İnfaz koruma memuru olabilmek için aşağıdaki şartlara haiz olmak gerekmektedir.
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
Bu fıkrada yer alan "askerliğini fiilen tamamlamış olma" şartı 16 Nisan 2008 tarihli düzenlemede kaldırılmıştır.
c) Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
f) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak,   

ATAMADAKİ  SÜREÇ  NASIL İŞLER
1- Öncelikle adaylar ÖSYM tarafından yapılan KPSS-B grubu sınavına katılırlar.
2- KPSS'den en az 70 alanlar bu kadrolara başvurabilecektir.
3- Hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksek okulu mezunlarına öncelik tanımak kaydıyla sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav yapılacaktır.
4- Zabıt kâtipliği, cezaevi katipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, sözlü sınava, ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri personeli için merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının on katı, diğer memur kadroları için, beş katı kadar aday çağırılır. Hukuk fakültesi veya adalet meslek yüksek okulu mezunlarından merkezi sınavda en az yetmiş puan alanlara, ilân edilen kadro sayısının on veya beş katı aday içerisinde öncelik verilir.

SÖZLÜ SINAVIN İÇERİĞİ NEDİR?
1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi %40,
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi %20,
3) Genel kültür %20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği %20.


Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Mülakat Soruları

Ceza İnfaz Koruma Memurluğu Mülakat Soruları Neler? Hangi konudan kaç puan soru geliyor? Kpss Rehber, Tamamını adaylar için derledi.

Soruların Konulara Göre Ağırlıkları

a. Genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurum idaresi (40 puan),
b. Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),
c. Genel kültür (20 puan),
d. Bir konuyu ifade ve kavrama yeteneği (20 puan),

2010 YILI ÇIKMIŞ GARDİYANLIK MÜLAKAT SORULARI
* Türkiye natoya kaç yılında üye oldu
* Lozanın tarihi
* Lozan ant başında kim vardı
* Çok partili siyasete kaç yılında geçildi
* Askeri mah üyeleri
* Yüksek mahkemeler nelerdir
* Danıştay hangi davalar bakar
* İdari mahkemeler hangi davalara bakar
* Milli eğitim bakanı kimdir cumh. başkanı adı
* Kaç milletvekili seçeriz
* Genel seçimler kaç yılda bir yapılır
* Atatürk ilkeleri
* Ankara savaşı tarihi
* Timur hangi millettendi
* Osmanlı padişahları
* Cengiz aymatov kimdir
* Avrupa insan haklarını mah üyemiz kimdir
* Avrupa insan hakları mah kaç yargıç vardır ve en son katılacak ülke
* Türkiye Cumhuriyet nasıl bir devlettir
* Devletin sosyal olmasını açıklayın
* Cumhurbaşkanı kaç kere seçilir
* İnkılapları say
* Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi
* Bölge idari mah. görevleri
* Zabıt katibi ne iş yapar
* Takriri sukün kanunu
* Suyun kaldırma kvvetini kim buldu
* Türkiyenin barajları
* Çoruh nehri üzerindeki barajlar
* Anayasa mah . hangi davalara bakar
* Dünyaca ünlü bilinmiş uzay bilimci türkün adı
* Feza ne demektir
* Samanyolu nedir
* Dünyaya en yakın 3 gezegen
* Eurovizyon bu sene nerde yapılacak
* Galaksi nedir
* TC temel nitelikleri
* Atatürkün milliyetçilik anlayışı nedir
* Ceber kalesi nerdedir
* Atatürk kaç kardeşti
* Atatürk barajı ve üniv . nerdedir
* Yüksek mah. ve bunların başkanları
* Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar neyi ifade eder
* Devletin başı kimdir
* Yardı nedir
* Adalet nedir
* Mahkemeler kaça ayrılır
* Mimar sinanın eserleri
*İstanbulda kaç köprü vardır
* Mecliste kaç sandalye vardır
* Ordular ilk hedefiniz akdenizdir sözü hangi savaşta söylendi
* 2006 nobel ödülü
* Temyiz nedir
* BM in üyeleri kaç tanedir
* Sıtma yapan sineğin ismi
* İlk tiyatro eserinin ismi
* Matbaa(Cevabı:İbrahim Müteferrika) yı ve uçağı kim bulmuştur
* Valinin görevleri
* Şapka kanunu ne zaman çıkarıldı
* Anayasa mah kaç yaşındadır.
* Son halife
* İlk anayasa
* Cumhuriyet ne zaman kuruldu
* Devletin harcamalarını kim düzenler
* Son osmanlı padişahı
* Yargı ve yürütme yetkisi kime aittir.
* Kuduz aşısını kim bulmuştur
* Kıbrıs projesi nedir
* Isırınca uyku yapan sinek hangisidir
* Yargı nedir adalet nedir?
* Adliye kaça ayrılır?
* İdari mahkemeler kaça ayrılır?
   Danıştay – Bölge İdare Mahkemesi – İdare Mahkemesi – Vergi Mahkemesi
* Adalet mülkün temelidir ne demektir?
* İdari yargı birimlerini ve görevlerini sayınız bunlarda temyiz nerede yapılır?
* Bölge Esasına Göre İdare Yargı Birimleri
- -Bölge İdare Mahkemeleri
- -İdare Mahkemeleri
- -Vergi Mahkemeleri
* Temyiz nedir HSYK üyelerini kimler arasında kim tarafından seçilir?

16 Haziran 2008 Yılındaki Ceza Ve İnfaz Memurluğunda Bir Mülakatta Sorulan Sorular.
1) Mynmar Depreminin Şiddeti ve Akıbeti ? Japonya Tsunami sorulabilir.
2) Danıştayın Görevi Nedir ?
3) Mahkeme ÇeşitLerini Sayınız ?
4) Cezaevi ÇeşitLerini Sayınız ?
5) F Tipi-E tipi-M tipi arasındaki farkLar neLerdir ?
6) Atatürkün KatıLdığı SavaşLar ?
7) Atatürkçülük nedir ?
8)İkinci Dünya Savaşının Tarihi ve Sonuçları?
9) Papa 2.ci Joan Pol Nerde yaşamış kaç yılında nerede ölmüştür?
10) Türkiye-Almanya Maçının Sonucu ?
11) Atatürk İlkelerini Sayınız ve Devletçiliği Açıklayınız?
12) En son kaç cumhurbaşkanımız olmuştur ve son 4 Cumhurbaşkanımızı sırasına göre sayınız?
13) Atatürk İnkılâplarından önemli 5 yeniliği sayınız?
14) Ülkemizde çıkarılan en zengin madenler nelerdir?

Tutuklu nedir?
Hükümlü nedir?
Tutuklu ile hükümlü arasındaki fark nedir?
İnfaz koruma memurunun görev ve sorumlulukları nelerdir?  
Seçme ve seçilme yaşı
Soruşturma nedir
Kovuşturma nedir                                                                                                                               

Savcılık ve mahkemelerde tutulan defterler
1-Esas defteri
2-Karar defteri
3-Temyiz defteri
4-Duruşma günleri defteri
5-Muhabere defteri
6-Talimat defteri
7-Zimmet defteri
8-İlamat defteri
9-Değişik işler defteri


Adliye Mübaşir Alımları Hakkında Tüm Bilgiler

Sözlü sınava, başvuran adaylar arasındaki en yüksek puanlı 5 katı kadar aday alınmaktadır.

En az lise veya dengi okul mezunu olan ve 70 puan alan tüm adaylar başvuru yapabilecektir. İşte ayrıntılar:

Sözlü sınava katılacak 5 katı aday belirlendikten sonra;

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40, (Genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatı konularından sorulacaktır)
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
3) Genel kültür 20,
4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,


Konularından sözlü sınav yapılmaktadır.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak gerekmektedir.

Nihai başarı listesi; KPSS sınav puanı ile sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

Ayrıntılar Kpss Rehber tarafından takip edilmeye devam edecektir.

Mübaşir alımında öncelik uygulaması bulunmamaktadır.

Okunma Sayısı: 74392

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU