Kpss Ders Notları > Tarih > İnklap Tarihi > Atatürk İlkeleri

Osmanlı Kültür ve Medeniyet Testi 1

1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda yoksul halka yemek dağıtmak amacıyla yapılmıştır?

A) Külliye

B) Şifahane

C) İmarethane

D) Medrese

E) Türbe 

2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemine ait eserlerden değildir?

A) Kale-i Sultaniye

B) Anadolu Hisarı

C) Rumeli Hisarı

D) Kilitbahir Kalesi

E) Diyarbakır Surları 

3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nde XVII. yüzyıldan itibaren medreselerde okutulan dersler­den biri değildir?

A) Kimya

B) Kelam

C) Kur'an

D) Tefsir

E) Hadis

4. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl mimari eserle­rinden biri değildir?

A) Dolmabahçe Sarayı

B) Çırağan Sarayı

C) Topkapı Sarayı

D) Beylerbeyi Sarayı

E) Yıldız Sarayı 

5. Osmanlılarda ulema, bir görevli olarak;

I. din

II. eğitim

III. yargı

IV. askerlik

alanlarından hangilerinden sorumludur?

A) Yalnız I

B) Yalnız IV

C) I ve II

D) I ve III

E) I, II ve III 

6. I. Ürün üzerinden alınması

II. Her bölgeden farklı oranda toplanması

III. Gayri Müslimlerden alınması

Yukarıdakilerden hangisi aşar vergisinin özelliklerindendir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I, II

E) I, II, III 

7. I. Devşirme

II. İltizam

III. Müsadere

Osmanlı Devleti'nde sürekli ve düzenli olarak devlet adamı ve ordunun asker ihtiyacı yukarıdakilerden hangisi veya hangileriyle sağlanmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I, II

E) II, III 

8. Külliyeler genellikle aşağıdakilerden hangisinin çevresinde yer alır?

A) Bimarhane

B) Medrese

C) Mektep

D) Han

E) Cami

9. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Dönemine kadar kadıların vermiş oldukları hükümler gerektiğinde aşağıdakilerin hangisi tarafından incelenir ve düzel­tilir?

A) Padişah

B) Şeyhülislam

C) Kazasker

D) Defterdar

E) Nişancı 

10. Osmanlı İmparatorluğu'nda Divan'ı Hümayun'da,

I. ilmiye (Din, yargı, eğitim, öğretim sektöründen sorumlu olan yöneticilere verilen ad)

II. Seyfiye (Hem askeri hem de idari görevi olan yöne­ticilere verilen ad)

III. Kalemiye (Devlet kalemlerinde görev yapan görevli­lere verilen ad)

IV. Azınlıklar (Müslüman olmayan halka verilen ad)

kesimlerinden hangileri temsil edilmekteydi?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

E) I, II, III ve IV

11. I. Padişah

II. Sadrazam

III. Nişancı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Osmanlı devlet yönetiminde etkili olmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) I, II ve III  

12. Aşağıdakilerden hangisi "padişah imzası" anlamın­dadır?

A) Fetva

B) Tuğ

C) Ferman

D) Tuğra

E) Saliyane 

13. Osmanlı Devleti'nde,

I. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kimselere devletçe tohum, hayvan ve para yardımı yapılması,

II. Toprağını arka arkaya üç yıl ekmeyerek boş bıra­kan köylünün toprağının elinden alınıp bir başkası­na verilmesi,

III. Köylünün, toprağını değil, toprağı işleme hakkını çocuklarına miras olarak bırakabilmesi

uygulamalarından hangileri, toprağın kullanımının köylüye, çıplak mülkiyetinin devlete ait olduğunu gösterir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III 

14. Osmanlı Devleti'nin XIX. yüzyıla kadar yönetildiği saray aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldız Sarayı

B) Dolmabahçe Sarayı

C) Beylerbeyi Sarayı

D) Çırağan Sarayı

E) Topkapı Sarayı

15. XVII. yüzyılda,

I. Şehzadelerin taşrada sancak beyliği yapmalarının yasaklanması,

II. Padişahlığın, hanedanın reşit olan en yaşlı erkeğine geçmesi usulünün kabul edilmesi,

III. Kimi padişahların tahttan indirilmesi

uygulamalarından hangilerinin Osmanlı Devleti'ni siyasi yönden olumsuz etkilediği savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III

E) II ve III

16. Osmanlı ülkesinde, tımar sisteminin aşağıdakilerden hangisinin düzenli biçimde yürütülmesinde doğrudan etkili olduğu savunulamaz?

A) Güvenlik

B) Maliye

C) Ticaret

D) Askerlik

E) Tarım 

17. Osmanlı İmparatorluğu'nda devşirme yöntemiyle toplanan çocuklardan, saraya alınanlar aşağıdakile-rin hangisinde eğitilmiştir?

A) Sıbyan mektepleri

B) Enderun

C) Hendesehane

D) Yabancı okullar

E) Azınlık okulları 

18. Osmanlı Devleti'nde, aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik sıralamada diğerlerinden yüksektedir?

A) Nişancı

B) Defterdar

C) Kazasker

D) Sadrazam

E) Reisülküttap 

19. Kitab-ı Bahriye adlı eseri ve yaptığı haritalarla ünlü denizci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kılıç Ali Reis

B) Piri Reis

C) Murat Reis

D) Şeydi Ali Reis

E) Barbaros Hayrettin 

20. I. Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılması ve zamanla yeni yapıların eklenmesi

II. Devletin başkentinde inşa edilmiş olması

III. Divan-ı Hümayun üyelerinin aileleriyle birlikte oturduğu yer olması

Yukarıdakilerden hangileri, Topkapı Sarayı'nın özellikleri arasında yer alır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

Cevap Anahtarı : 1-C  2-E  3-A  4-C  5-E  6-A  7-A  8-E  9-C  10-D 11-D 12-D  13-E  14-E  15-D  16-C  17-B  18-D  19-B  20-D

 

Okunma Sayısı: 26615

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU