Kpss Ders Notları > Tarih > İnklap Tarihi > Atatürk İlkeleri

140 Soru ile Matematik Testi

 KPSS MATEMATİK SORULARI

KPSS MATEMATİK SORULARI

Not: Cevaplar aşağıdadır.

1- Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı bir doğal sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek dört basamaklı başka bir sayı oluşturuluyor.

Bu iki sayı arasındaki fark en çok kaç olabilir?

a) 8523
b) 8532
c) 8620
d) 8712
e) 9081

2- Rakamları toplamının 15 olması ve yüzler basamağındaki rakamın 6 olması koşuluyla dört basamaklı tüm doğal sayılardan en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

a) 7008
b) 7778
c) 7882
d) 7986
e) 7992

3- a, b ve c birer rakam olduğuna göre,

3a + 2b – 5c

ifadenin en küçük tam sayı değeri kaçtır?

a) -43
b) -44
c) -45
d) -46
e) -47

4- a, b ve c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, 2a + 4b – 5c işleminin sonucu en fazla kaçtır?

a) 54
b) 52
c) 47
d) 45
e) 43

5- İki sayının 1 den başka pozitif ortak böleni yoksa, bu iki sayı aralarında asaldır.

Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi 12 sayısıyla aralarında asaldır?

a) 15
b) 21
c) 25
d) 28
e) 32

6- x ve y birer pozitif doğal sayı olmak üzere x+2 ve y+1 sayıları aralarında asaldır.

(x+2 . (y+1) = 40 olduğuna göre, x+y nin değeri kaçtır?

a) 9
b) 10
c) 12
d) 13
e) 15

7- 444 sayısının en büyük ve en küçük asal sayı bölenlerinin toplamı kaçtır?

a) 12
b) 15
c) 36
d) 37
e) 39

8- Ardışık 5 çift sayının toplamı 500 olduğuna göre bu sayılardan kaç tanesi üç basamaklıdır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

9- Aralarındaki artışlar 11 er 11 er olan 6 sayının toplamı 243 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğünün rakamları toplamı kaçtır?

a) 3
b) 5
c) 7
d) 10
e) 14

10- 6x + 7y – 5z= 28
3x + 4y – 8z= 16

olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5MATEMATİK NETLERİNİZİ ARTTIRMAK İSTER MİSİNİZ?

11- Hangi sayının 5 fazlasının 3 katı, kendisinin 1 eksiğine eşit olur?

a) -2 b) -7 c) -6 d) -4 e) -8

12- Bir satıcı elindeki A ve B mallarını toplam 495 TL ye satıyor.

A malının satış fiyatının % 30′u, B malının satış fiyatının % 80′ine eşit olduğuna göre, satıcı A malını kaç TL’ye satmıştır?

a) 420 b) 360 c) 180 d) 135 e) 120

13- Taşımacılık yapan bir şirket 510 bin TL ödeyerek fiyatları, 12 bin, 15 bin ve 20 bin TL olan kamyonlardan toplam 32 adet satın alıyor.

Fiyatı, 12 bin ve 15 bin TL olan araçlardan eşit sayıda alındığına göre, fiyatı 20 bin TL olan araçtan kaç tane alınmıştır?

a) 6 b) 8 c) 9 d) 10 e) 12

14- (4x + 5) TL, yıllık %20 faiz veren bir bankaya yatırılıyor. 3 ay sonra faizi ile birlikte (5x + 4) TL olarak çekiliyor.

Buna göre, x aşağıdakilerden hangisidir?

a) 9 b) 9 c) 16 d) 25 e) 25
16 25 25 16 9

15- 800 gramı 5a TL olan cevizin, 300 gramı (a + 7) TL dir.

Buna göre, a aşağıdakilerden hangisidir?

a) 18 b) 17 c) 12 d) 8 e) 6

16- % 6 sı 420 olan sayı kaçtır?

a) 6500 b) 6700 c) 7000 d) 7500 e) 8000

17- 18 sayısı 75 in yüzde kaçıdır?

a) %35 b) % 30 c) % 25 d) % 24 e) % 20

18- % 20 karla satılan bir mal 75 TL eksiğine satılırsa % 5 zarar ediliyor.

Bu malın, maliyeti kaç TL dir?

a) 300 b) 320 c) 340 d) 350 e) 400

19- Bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 6 fazladır.

Kaç yıl sonra annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 4 yaş küçük olur?

a) 14 b) 12 c) 10 d) 9 e) 7

20- 3a + 2b – 4c= 4
2a – b + 2c= 5

ise, a kaçtır?

a) 3 b) 2 c) 1 d) -1 e) -2


KOLAY YOLLARLA MATEMATİK

21- 2x=3y=4z ve x+y+z=52 ise x kaçtır?

a)12 b) 16 c) 18 d) 24 e) 30

22- (-4), 11, 16 ve 21 sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?

a) 17 b) 15 c) 13 d) 11 e) 9

23- x, y, z sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile doğru 4 ile ters orantılıdır.

x+y-z=38 ise, x kaçtır?

a) 8 b) 10 c) 12 d) 16 e) 18

24- İç açıları 3, 5, 7 ile orantılı bir üçgenin dış açılarının ölçüleri sıra ile aşağıdakilerden hangisiyle orantılıdır?

a) 1, 2, 3 b) 3, 2, 1 c) 4, 5, 6 d) 7, 5, 3 e) 6, 5, 4

25- Yaş ortalaması 14 olan bir gruba, her biri 23 yaşında olan 3 kişi katılıyor. Oluşan yeni grubun yaş ortalaması 17 ise ilk grup kaç kişidir?

a) 6 b) 7 c) 8 d) 9 e) 10

26- 850 bin lira üç kişi arasında paylaştırılacaktır. Paylaşma 1, 6 ve 10 ile doğru orantılı ise, en çok alanın payı kaç bin liradır? kpssrehber.com

a) 500 b) 400 c) 600 d) 450 e) 550

27- Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları farkının 8 katının 3 eksiğine eşittir. 10 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları farkının 9 katının 1 fazlasına eşit olacağına göre, babanın şimdiki yaşı kaçtır?

a) 37 b) 61 c) 45 d) 29 e) 53

28- Üç fazlasının üçte biri, beş fazlasının dörtte birine eşit olan sayı kaçtır?

a) 9 b) 6 c) 3 d) 12 e) 15

29- Bir satıcı litresini 2000 liraya aldığı sirkenin her 8 litresine 2 litre saf su katarak elde ettiği yeni sulu sirkeyi 3200 liraya satmayı planlamıştır.

Satıcı bu işten % kaç kazanç sağlamayı düşünmektedir?

a) 75 b) 80 c) 90 d) 100 e) 120

30- A ve B kentlerinden hızları saatte 39 km ve 29 km olan iki hareketli aynı anda birbirine doğru hareket ediyor ve 6 saat sonra karşılaşıyorlar.

Hızı büyük olan A ile B kentleri arasını kaç saatte alır?

a) 13 b) 12 c) 10 d) 9 e) 8

31- %20 karla 6.000 TL’ye satılan bir malın maliyeti nedir?

a) 4.800 b) 4.400 c) 5.200 d) 4.600 e) 5.000

KPSS PUANINIZI NASIL YÜKSELTEBİLİRSİNİZ?

32- %36 faizle bankaya yatırılan bir para 3 ay sonra bankadan faizi ile birlikte 43.600 TL olarak alınıyor. Bankaya yatırılan para kaç TL dir?

a) 38.000 b) 34.000 c) 42.000 d) 36.000 e) 40.000

33- 2x – 3y = 4 ve -2 < x <3 ise y nin alabileceği en büyük tamsayı değeri nedir?

a) 2 b) 0 c) 4 d) 1 e) 3

34- 4x - 1 < -5x + 17 eşitsizliğini sağlayan kaç tane doğal sayı değeri vardır?

a) 3 b) 1 c) 5 d) 4 e) 2

35- 50! sayısının içinde 7 ile bölünen kaç tane sayı vardır?

a) 13 b) 7 c) 17 d) 15 e) 13

36- Dört basamaklı (96ab) sayısının 45 ile kalansız bölünebilmesi için a'nın alabileceği değerler toplamı nedir?

a) 10 b) 14 c) 5 d) 7 e) 12

37- Ardışık 13 tane tek sayının toplamı 247 ise, bu sayıların en büyüğü kaçtır?

a) 27 b) 31 c) 23 d) 25 e) 29

38- IIx - 7I - 5I = 4 denkleminin kökleri toplamı kaçtır?

a) 20 b) 28 c) 16 d) 18 e) 24

39- x - 9 ve x + 9 sayılarının geometrik ortalaması 12 ise, x in pozitif değeri kaçtır?

a) 12 b) 18 c) 6 d) 9 e) 15

40- Etiket fiyatları ''KDV dahil'' oluşturulan bir mağazada % 15 KDV'li bir malı 460 TL'ye alan müşterinin ödediği KDV tutarı kaç TL dir?

a) 48 b) 75 c) 40 d) 45 e) 60

41- 5 elemanlı bir kümenin en çok 4 elemanlı kaç alt kümesi vardır?

a) 31 b) 45 c) 15 d) 19 e) 42

42- Bir sporcu grubunda yalnız futbol ya da basketbol oynayanlar 8 kişi, en çok birini oynayanlar 12 kişi, en az birini oynayanların sayısı ise 10 kişi olduğuna göre grup kaç kişidir?

a) 16 b) 20 c) 12 d) 14 e) 18

43- Bir X kümesinin özalt kümelerinin sayısı kendi eleman sayısının karesinden bir eksiktir.

A kümesinin alt küme sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) 8 b) 64 c) 1 d) 4 e) 32

44- 5 erkek, 4 kız öğrenciden oluşacak 5 kişilik komisyonda 3 erkek 2 kız öğrenci olacaksa, bu komisyon kaç farklı biçimde seçilebilir?

a) 72 b) 96 c) 48 d) 60 e) 84

45- Birbirinden farklı 2 hukuk ve 5 iktisat kitabı yanyana dizilecektir. Kaç farklı şekilde dizilir?

a) 5!2! b) 5! c) 7! d) 6.6! e) 6!

46- 5 kişilik bir yönetim kurulu en az 3 kişi olmak şartıyla kaç farklı biçimde toplanabilir?

a) 16 b) 36 c) 12 d) 24 e) 32

47- Pay ve paydası farklı olan bir kesrin pay ve paydasına 7 ilave edilirse kesrin tersi elde ediliyor.

Buna göre kesrin pay ve paydasının toplamı kaçtır?

a) 5 b) 14 c) -14 d) -7 e) 7

48- 14! + 15! toplamı aşağıdakilerden hangisi ile bölünemez?

a) 14 b) 34 c) 6 d) 8 e) 15

49- 720 cm, 216 cm ve 288 cm uzunluğundaki üç çubuk birbirine eşit boyda parçalar halinde kesilecektir. En az kaç parça oluşur?

a) 17 b) 25 c) 12 d) 15 e) 20

50- 12 ye bölümünden kalan 5 ve 15 e bölümünden kalan 8 olan en küçük doğal sayı kaçtır?

a) 113 b) 41 c) 53 d) 67 e) 60

51- 3 katının 2 eksiği, aynı sayının üçte birinin 6 fazlasına eşit olan sayı kaçtır?

a) 6 b) 3 c) 2 d) 5 e) 4

52- Ali'nin 5 ıl sonraki yaşı, 5 yıl önceki yaşının 2 katı olacaktır.

Ali'nin şimdiki yaşı kaçtır?

a) 20 b) 18 c) 15 d) 12 e) 10

53- Bir fabrikaya iki aşamalı sınavdan geçirilerek memur alınacaktır. Birinci sınava girenlerin % 40 ı başarılı olmuş ve bunların ise % 30 u ikinci sınavda başarılı olmuştur. kpssrehber.com

Buna göre, sınava girenlerin % kaçı bu fabrikaya girmeye hak kazanmıştır?

a) 11 b) 15 c) 9 d) 10 e) 12

54- (a+1) ile (b-1) sayıları ters orantılıdır.

a=4 iken b=8 ise b=6 iken a kaçtır?

a) 9 b) 6 c) 5 d) 8 e) 7

55- Ix-7I = 7-x

koşulunu sağlayan kaç tane x doğal sayısı vardır?

a) 8 b) 6 c) 4 d) 5 e) 7

56- Peş peşe % 20 lik ve % 30 luk indirim yapıldıktan sonra % 12 karla satılan malda indirimler yapılmadan önceki kar % kaçtır?

a) 100 b) 75 c) 30 d) 45 e) 50

57- Bir torbada 6 siyah, 7 kırmızı ve 4 sarı top vardır. Bu torbadan sırayla top çeken bir kişi en az kaç top çekmelidir ki elinde kesinlikle her renkten bir top olsun?

a) 15 b) 5 c) 14 d) 3 e) 13

58- K, L, M, N, 16, 24 pozitif tamsayılarının aritmetik ortalaması 20 dir.

Buna göre, K, L, M ve N sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır?

a) 18 b) 22 c) 14 d) 16 e) 20

59- 21 ile 286 sayıları arasında 5 ile bölünebilen kaç sayı vardır?

a) 54 b) 52 c) 50 d) 51 e) 53

60- KLM, LMK, MKL üç basamaklı sayılar olmak üzere,

KLM + LMK + MKL = 3.k. (K+L+M) olduğuna göre, k kaçtır?

a) 30 b) 37 c) 25 d) 36 e) 28

61- Bir babanın üç çocuğundan ikisi kızdır. İkizlerden herbiri üçüncü çocuktan 4 yaş büyük olup, babanın bugünkü yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katıdır. 10 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olacağına göre babanın bugünkü yaşı kaçtır?

a) 44 b) 40 c) 36 d) 38 e) 42

62- Gökhan 4 günde 5 oyuncak, Gürkan 6 günde 8 oyuncak yapabiliyor. İkisi birlikte 62 oyuncağı kaç günde yapabilir?

a) 20 b) 16 c) 24 d) 18 e) 22

63- Bir kırtasiyeci 8 tanesini x liradan aldığı kalemlerin 5 tanesini x liradan satmıştır.

Kırtasiyecinin karı yüzde kaçtır?

a) 54 b) 62,5 c) 37,5 d) 60 e) 42,5

64- Bir banka dolar olarak yatırılan paraya % 6 dolar, TL olarak yatırılan paraya % 59 TL yıllık faiz veriyor. 1 doların 400 bin TL olduğu bir dönemde 1000 doları olan bir kişi parasını bir yıllığına dolar olarak yatırıyor.

Bu kişi bir yıl sonra parasını faizi ile birlikte çektiğinde zararlı çıkmaması için doların bir yıl sonraki değeri en az kaç bin TL olmalıdır? kpssrehber.com

a) 600 b) 560 c) 636 d) 580 e) 620

65- Saat 16:42 de akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı kaç derece olur?

a) 118 b) 111 c) 126 d) 115 e) 120

66- A, B, C, D sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere,

A=B+1
B=C+2
C=D+3

koşullarını sağlayan kaç tane dört basamaklı ABCD sayısı vardır?

a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

67- Şekerin kilogramı x TL dir. Şekere % 25 zam yapıldığında x TL ye kaç kilogram şeker alınabilir?

a) 1 b) 4/5 c) 6/5 d) 5/4 e) 5/6

657'Lİ OLMANIN FORMULÜ

68- Bir bölme işleminde bölünen 971, kalan 11 olduğuna göre, bölüm en fazla kaç olabilir?

a) 48 b) 80 c) 8 d) 24 e) 72

69- a/b kesrinin payına 5 eklenirse kesrin değeri ne kadar artar?

a) 5b b) 5/b c) 5 d) 5a e) a+5

70- Bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için 31 tane rakam kullanılmıştır.

Buna göre, kitap kaç sayfadır?

a) 25 b) 28 c) 31 d) 24 e) 20

71- ab iki basamaklı sayısının sağına 71 yazıldığında değeri 2348 artıyor.

Buna göre, a.b çarpımı kaçtır?

a) 15 b) 35 c) 6 d) 10 e) 27

72- 576 sayısından en az hangi pozitif tamsayı çıkarılırsa kalan sayı 12, 15 ve 20 ile tam bölünebilir?

a) 50 b) 46 c) 40 d) 36 e) 30

73- 9.Ix-1I+8=5

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) {-3,0} b) R c) {-3} d) {0} e) boş küme

74- Taşıma sırasında bardakların 2/7 si kırılırsa maliyet % kaç artar?

a) 30 b) 20 c) 40 d) 35 e) 25

75- 5 kişilik bir asker grubu 4 değişik nöbet kulesinde kaç değişik şekilde nöbet tutabilir?

a) 360 b) 260 c) 180 d) 150 e) 120

76- Üç basamaklı 6a1 sayısı 12 ile bölündüğünde 9 kalanını verdiğine göre, anın alabileceği değerler toplamı kaçtır? kpssrehber.com

a) 12 b) 8 c) 20 d) 10 e) 18

77- 30 kişilik bir sınıfın / 40'ı erkekdir.

Bu sınıfa 6 erkek öğrenci daha gelirse erkek öğrenciler bu sınıfın yüzde kaçını oluşturur?

a) 60 b) 45 c) 65 d) 50 e) 55

78- Üç yıl önceki yaşlarının ortalaması 17 olan bir grup sporcunun bugünkü yaşları toplamı 800 dür.

Buna göre, bu gruptaki sporcu sayısı kaçtır?

a) 40 b) 60 c) 36 d) 45 e) 50

79- 205 bilye üç kardeşten büyük olana 6 ile doğru, ortanca ve küçük olana sırasıyla 2 ve 3 ile ters orantılıolarak paylaştırılıyor.

Buna göre, küçük kardeş kaç bilye alır?

a) 30 b) 18 c) 15 d) 10 e) 8

80- Bir havuzu % 30 luk şekerli su akıtan bir musluk 10 saatte, % 40 lık şekerli su akıtan başka bir musluk 15 saatte dolduruyor.

Boş olan bu havuz muslukların ikisi birlikte açılarak doldurulduğunda, havuzdaki suyun şeker oranı yüzde kaç olur?

a) 34 b) 33 c) 32 d) 31 e) 30

81- Aynı kapasitedeki dört kişi bir işi beraber 5 saatte yapmaktadırlar.

Üç işçi işe başladıktan 2 saat sonra dördüncü işçi yardıma gelirse işin tamamı kaç dakikada biter?

a) 230 b) 330 c) 200 d) 280 e) 300

82- a+b=2, b+c=3, c+a=5 olduğuna göre, a+b+c toplamının değeri kaçtır?

a) 8 b) 5 c) 10 d) 7 e) 12

83- 0,51 sayısı 0,017 sayısının kaç katıdır?

a) 50 b) 30 c) 10 d) 3 e) 2

84- 15154 sayısının 15 ile bölündüğünde bölüm ve kalanın toplamı kaç olur?

a) 1110 b) 1015 c) 1010 d) 1000 e) 1014

85- y=3z koşuluna uyan xyz üç basamaklı doğal sayısının 9 ile bölünebilmesi için x yerine kaç farklı rakam yazılabilir?

a) 4 b) 6 c) 2 d) 3 e) 5

86- Üç basamaklı ve çift sayı olan kaç sayı yazılabilir?

a) 360 b) 224 c) 160 d) 150 e) 120

87- 13 Aralık 2006 tarihinde günlerden çarşambadır.

Buna göre, 23 Kasım 2006 tarihinde takvimler hangi günü göstermekteydi?

a) Pazartesi b) Salı c) Çarşamba d) Perşembe e) Cuma

88- % 10 u şeker olan 20 kg şekerli suya 5 kg su katılırsa yeni karışımın şeker oranı % kaç olur?

a) 8 b) 10 c) 6 d) 7 e) 8

89- A, B, C sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere,

A=B/2+1 ve B=C+1 koşullarını sağlayan kaç tane üç basamaklı ABC sayısı vardır?

a) 6 b) 5 c) 4 d) 3 e) 2

90- 9 a bölümünden 2 kalanını veren 900 den küçük üç basamaklı tüm doğal sayıların toplamı kaçtır?

a) 43248 b) 40640 c) 44124 d) 42461 e) 44233

91- İki basamaklı xy sayısı için;

xy+yx=132 ise x+y nedir?

a) 15 b) 14 c) 13 d) 12 e) 11

92- Üç basamaklı bir sayının birler basamağı 2, onlar basamağı 3 azaltılıp, yüzler basamağı 4, artırılırsa sayının değeri ne kadar artar?

a) 72 b) 362 c) 368 d) 370 e) 395

93- a, b, c sıfırdan ve birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre;

2a + 5b + c = 42 olacak biçimdeki en büyük c sayısı kaçtır?

a) 20 b) 30 c) 31 d) 33 e) 35

94- 500 kişilik bir grupta grubun % 32'si futbol, %49'u basketbol oynamaktadır. Bu oyunlardan hiç birini oynamayan en çok kaç kişidir?

a) 240 b) 245 c) 250 d) 255 e) 260

95- Bir gruptaki sporcu sayısı 50'dir. Bu sporcuların 23'ü futbol 37'si voleybol, 17'si hem futbol hem de voleybol oynuyor. Sadece bir oyun oynayanların sayısı nedir?

a) 19 b) 21 c) 23 d) 25 e) 26

96- Ardışık iki tek doğal sayının kareleri farkı 40 ise küçük olan sayı kaçtır?

a) 11 b) 9 c) 7 d) 5 e) 3

97- Üç ardışık tek sayının çarpımı en küçük sayının 63 katına eşit olduğuna göre ortanca sayı nedir?

a) 5 b) 7 c) 9 d) 11 e) 13

98- 1 < a < 3 ve 2 < b < 5 olduğuna göre 3a - b nin alabileceği en büyük ve en küçük tamsayı değerinin toplamı nedir? kpssrehber.com

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6

99- (4a71b) sayısı 10 ile bölündüğünde 7 kalanını vermektedir. Bu sayının 9'a tam bölünebilmesi için a yerine gelebilecek rakam nedir?

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 e) 8

100- 15! + 16! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

a) 23 b) 17 c) 13 d) 15 e) 21

101- 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır?

a) 60 b) 56 c) 42 d) 35 e) 28

102- Bir öğrenci cebindeki parası ile tanesi a liradan b tane kalem alabiliyor.

Bu öğrenci cebindeki para ile tanesi c lira olan silgilerden kaç tane alabilir?

a) b.c/a b) b/a.c c) a.b/c d) c/a.b e) a.c/b

103- Bir evin kirasını 6 kişi ödüyor. 2 kişi evden ayrılınca kişi başına düşen kira 10 milyon lira artıyor. Buna göre evin kirası kaç milyon liradır?

a) 96 b) 84 c) 120 d) 90 e) 102

104- Beş tane sayının harmonik ortalaması 1/4 tür. Bu beş sayıya bir sayı daha ilave edilirse harmonik ortalama 1/5 oluyor.

Buna göre ilave edilen sayı kaçtır?

a) 1/12 b) 1/5 c) 1/20 d) 1/15 e) 1/10

105- Bir üçgenin kenar unuzlukları 3, 5 ve 6 ile ters orantılıdır. Üçgenin çevresi 210 cm ise en uzun kenar ile en kısa kenar uzunlukları farkı kaç cm dir?

a) 35 b) 50 c) 45 d) 40 e) 30

106- Bir çoban koyunlarını üçer ve yedişer sayınca her seferinde 1 koyun artmaktadır. Koyunların sayısı 22'den fazla olduğuna göre, bu çobanın en az kaç koyunu vardır?

a) 42 b) 44 c) 40 d) 41 e) 43

107- Boyu 54, eni 30 metre olan diktörgen şeklindeki bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla direkler dikilecektir. Bu şekilde bir bahçe için en az kaç direk gereklidir?

a) 64 b) 56 c) 36 d) 28 e) 14

108- Farkları 4 olan iki sayının toplamının yarısı, bu sayılardan küçük olanın 2 katına eşitse bu sayılardan büyük olan kaçtır?

a) 10 b) 8 c) 6 d) 4 e) 2

109- Bir adam belli bir yolun tamamını eşit adımlarla 120 adımda alıyor. Bu adam adımlarını 10'ar cm. kısaltınca aynı yolu 150 adımda alıyor. Yolun tamamı kaç metredir?

a) 48 b) 50 c) 54 d) 56 e) 60

110- 12 yi 2 dakika geçtiğini gösteren bir saatin akrep ile yelkovan ibreleri arasındaki açı kaç derecedir?

a) 13 b) 11 c) 9 d) 6 e) 4

111- 12 m. ve 15m. uzunluğundaki ipi, eşit ve en büyük boyda hiç parça artmayacak şekilde parçalara ayırınca bir parçanın uzunluğunun kaç metre olması gerekir?

a) 6 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

112- Boyutları 12, 18, 30 m. olan diktörtgenler prizması şeklindeki bir tahta parçası hiç artmamak üzere eşit büyüklükte ve en büyük hacimde küplere bölünmek isteniyor. Kaç tane küp elde edilir?

a) 40 b) 35 c) 30 d) 25 e) 20

113- 1

a) 118 b) 112 c) 110 d) 116 e) 120

114- İki doğal sayıdan birisi 30'dur. Bu doğal sayıların o.b.e.b'i ile o.k.e.k.'inin çarpımı 360 ise diğer doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 18 b) 12 c) 20 d) 14 e) 16

115- Bir işi, bir ustabaşı tek başına 40 günde, çırak ise tek başına 45 günde yapabilmektedir.

4 ustabaşı ile 3 çırak birlikte çalışarak bu işi kaç günde bitirirler?

a) 9 b) 5 c) 8 d) 6 e) 7

116- Bir işi Ahmet 3, Mehmet 4, Mustafa 6 günde yapmaktadır. Ahmet ve Mehmet işe başlıyorlar. Bür gün çalıştıktan sonra Mustafa'da işe başlıyor. Üçü
beraber işi bitiriyor. İşin tamamı kaç günde bitmiştir?

a) 5/9 b) 6 c) 14/9 d) 7 e) 5

117- A = 3.7.9.13.15.18 sayısının kaç tane tam sayı böleni vardır?

a) 96 b) 62 c) 124 d) 64 e) 112

118- 12 sayısının bölenlerinin sayısı nedir?

a) 10 b) 14 c) 6 d) 8 e) 12

119- a = c + 4 ise abc üç basamaklı sayısı cba üç basamaklı sayısından kaç fazladır?

a) 386 b) 396 c) 345 d) 362 e) 392

120- 0! + 1! + 2! + ... + 25! toplamının 10 ile bölümünden kalan kaçtır?

a) 5 b) 1 c) 2 d) 4 e) 3

121- Bir madeni para 4 defa arka arkaya atılıyor. 1. atışın yazı, son 3 atışın tura gelmesi olasılığı kaçtır?

a) 3/11 b) 1/16 c) 1/5 d) 2/8 e) 5/16

122- Bir madeni para 4 kez havaya atılıyor. 2 yazı, 2 tura gelme olasılığı kaçtır?

a) 3/8 b) 2/13 c) 5/8 d) 1/2 e) 1/4

123- 6 evli çift arasından rastgele seçilen iki kişinin karı-koca olma olasılığı kaçtır?

a) 1/11 b) 5/22 c) 1/6 d) 1/2 e) 5/33

124- Üç basamaklı rakamları farklı kaç sayı yazılabilir?

a) 294 b) 192 c) 366 d) 196 e) 260

125- 5 subay, 3 astsubay ve 2 uzman çavuşun bulunduğu bir gruptan seçilen üç kişinin üçünün de subay olma olasılığı kaçtır?

a) 1/4 b) 1/6 c) 1/2 d) 1/12 e) 1/8

126- Üç basamaklı kaç tane doğal sayı vardır?

a) 890 b) 990 c) 729 d) 900 e) 810

127- Üç basamaklı rakamları birbirinden farklı, 5 ile bölinebilen kaç sayı yazılabilir?

a) 78 b) 90 c) 60 d) 70 e) 84

128- 5 kişi yuvarlak bir masa etrafında kaç farklı biçimde oturabilirler?

a) 4 b) 12 c) 24 d) 90 e) 120

129- Hilesiz bir çift zar atılıyor. Zarlara gelen sayılar toplamının 10'dan büyük olma olasılığı kaçtır?

a) 4/36 b) 1/3 c) 7/36 d) 1/4 e) 1/12

130- Rakamlarının çarpımı 10 olan üç basamaklı kaç tane doğal sayı vardır?

a) 8 b) 6 c) 10 d) 7 e) 9

131- 9< I2x-7I<13

eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tamsayıların toplamı kaçtır?

a) 14 b) 13 c)12 d) 10 e)7

132- Dört basamaklı ABCD sayısı, üç basamaklı ABC sayısına bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı 18 olduğuna göre, D rakamı kaçtır?

a) 6 b) 8 c) 4 d) 5 e) 7

133- Beş basamaklı 561ab sayısı 30 ile bölünebildiğine göre, a yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır?

a) 6 b) 9 c) 5 d) 7 e) 8

134- a bir tam sayıdır.

a.b = 5a + 9 koşuluna uyan kaç tane b pozitif tam sayısı vardır?

a) 5 b) 4 c) 3 d) 2 e) 1

135- 120 sayısının pozitif bölen sayısı kaçtır?

a) 18 b) 22 c) 14 d) 20 e) 16

136- a sayısı b ile doğru, c ile ters orantılıdır.
b= 5, c= 16 ise a= 9 dur.

Buna göre, b= 25, c= 144 ise a kaçtır?

a) 12 b) 20 c) 5 d) 15 e) 8

137- 2x + mx + 2 = n-3x

denklemi her x reel sayısı için sağlanıyor ise n-m kaçtır?

a) 7 b) -7 c) 5 d) -5 e) 0

138- 80 bin liranın % 40 tan 3 aylık faizi kaç bin liradır?

a) 6 b) 8 c) 9 d) 8 e) 7

139- Alt küme sayısı ile özalt küme sayısının toplamı 127 olan kümenin kaç tane elemanı vardır?

a) 7 b) 6 c) 5 d) 4 e) 3

140- Kuvvet kümesinin alt küme sayısı 256 olan bir A kümesinin kaç tane özalt kümesi vardır?

a) 15 b) 255 c) 3 d) 7 e) 127

Cevaplar:

1- d 2- e 3-c 4-b 5-c 6-b 7-e 8-c 9-e 10-d 11-e 12-b 13-e 14-d 15-d 16-c 17-d 18-a 19-c 20- b 21-d 22-d 23-d 24-e 25-a 26-a 27-c 28-c 29-d 30-c 31-e 32-e 33-b 34-e 35-b 36-a 37-b 38-b 39-e 40-e 41-a 42-d 43-d 44-d 45-c 46-a 47-d 48-b 49-a 50-c 51-b 52-c 53-e 54-b 55-a 56-a 57-c 58-e 59-e 60-b 61-b 62-c 63-d 64-a 65-b 66-c 67-b 68-b 69-b 70-e 71-c 72-d 73-e 74-c 75-e 76-d 77-d 78-a 79-d 80-a 81-b 82-b 83-b 84-e 85-a 86-b 87-d 88-e 89-c 90-e 91-d 92-c 93-d 94-d 95-e 96-b 97-b 98-d 99-e 100-a 101-d 102-c 103-c 104-e 105-b 106-e 107-d 108-c 109-e 110-b 111-c 112-c 113-e 114-b 115-d 116-a 117-e 118-e 119-b 120-d 121-b 122-a 123-a 124-a 125-d 126-d 127-a 128-c 129-e 130-b 131-e 132-b 133-b 134-a 135-e 136-c 137-a 138-b 139-b 140-d kpssrehber.com

Okunma Sayısı: 38299

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU