Kpss Ders Notları > Tarih > İnklap Tarihi > Atatürk İlkeleri

Muhasebe SORU VE CEVAP

Muhasebe işlemlerinden hangisi raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğini ve dolayısı ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin araştırılmasını ifade eder?

Cevap Cevap-Analiz yorum

Yurtiçi satışlar - (Satış İade + Satış İskonto) neyi verir?

Cevap Cevap-Net satışlar

Muhasebe bilgi akışında toplam veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleşir?

Cevap Cevap-Süreçleme

Muhasebe uygulamalarında benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile ilgili değerleme ölçütlerinin değişmezliği ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzen hangi temel kavrama dayanır?

Cevap Cevap-Tutarlılık kavramı

Bir hisse senedi maliyetinden daha düşük bir fiyatla satıldığında aradaki fark hangi hesabın neresine kayıt edilir?

Cevap Cevap-Menkul Kıymet Satış Zararının borcuna

Arsa bedeli 45.000.000 TLdir. Tapu, Noter Harcı vb maliyetler 4.400.000, KDV 3.600.000 olduğuna göre Arazi ve Arsalar hesabı ne kadar borçlandırılır.

Cevap Cevap-49.400.000
Ödenmemiş sermaye bilançoda nasıl yer alır?

Cevap Cevap-Pasifte özkaynaktan indirim olarak

Ticari mal hesabının borç kalanı 15 milyar, satışlar hesabının alacak kalanı 8 milyar, dönem sonu mal mevcudu 6 milyar ise, kâr ve zararı bulunuz?

Cevap Cevap-1 milyar zarar

Banka kredilerine tahakkuk eden faizler için, hangi hesap alacaklandırılır?

Cevap Cevap-Banka Kredileri Hesabı

İşletmenin dönem içinde tahakkuk etmiş fakat henüz ödenmemiş 800 milyon tutarındaki haberleşme giderinin dönem sonundaki kaydında hangi hesap alacaklandırılmıştır?

Cevap Cevap-Gider tahakkukları

Muhasebe süreci dikkate alındığında, faaliyetine yeni başlayan işletmenin yapacağı ilk işlem, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap Cevap-Açılış envanterinin yapılması

Alış iadeleri hangi hesaba, nasıl kaydedilir?

Cevap Cevap-Ticari mal hesabının alacağına

Ticari malın borç kalanı 1.300.000, satışlar 1.000.000, dönem sonu mal mevcudu 600.000 ise satılan malın maliyetini bulunuz?

Cevap Cevap-700.000

Bankadaki mevduat hesabına tahakkuk eden faizler için yapılacak kayıt hangisidir?

Cevap Cevap-Bankalar Hesabına borç, Faiz Gelirleri Hesabına alacak

Dönem sonunda yapılan incelemede diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabında görülen kira gelirinin bir kısmının gelecek döneme ait olduğu anlaşılmıştır. Yapılacak envanter kaydında hangi hesap alacak kaydı verir?

Cevap Cevap-Gelecek Aylara Ait Gelirler

Para mevcudu alacaklar ve maliyetlerin belirlenmesi mümkün olmayan diğer kalemler hariç işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde bunların elde edildiği tutarların esas alınması, muhasebenin hangi temel kavramının gerekir?

Cevap Cevap-Maliyet esası

Tahviller üzerindeki tahsil zamanı gelmiş faiz kuponları hangi hesapta izlenir?

Cevap Cevap- Diğer hazır değerler

İktisadi değerin elde edilmesi veya mevcut varlığın değerinin artırılması için elden çıkarılması gereken iktisadi değerin toplamına ne ad verilir?

Cevap Cevap- Maliyet bedeli

Maddi olmayan duran varlıklar için, süre belirtilmemişse genellikle uygulanan itfa oranı yüzde kaçtır?

Cevap Cevap- 20

Kredi borçlarına tahakkuk eden faizin kaydında ne yapılır?

Cevap Cevap- Banka kredileri alacak


İşletmenin Aralık ayı telefon faturasının 10.000.000TL olduğu öğrenilmiş fakat ödeme yapılmamıştır. Yapılacak kayıtta hangi hesap borç kaydı verir?

Cevap Cevap- Genel Yönetim Giderleri

Okunma Sayısı: 17047

Etiketler:
kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

Akademik İlanlar
KPSS KONU