Kpss Ders Notları > Tarih > İnklap Tarihi > Atatürk İlkeleri

5018 Bütçe Hazırlama Süreci

5018 SAYILI KANUNA GÖRE   MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMA SÜRECİ     Merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasından ve ilgili idareler ile   koordinasyonun sağlanmasından sorumlu olan MALİYE BAKANLIĞIDIR     Bütçenin hazırlanma süreci Bakanlar kurulunun mayıs ayının sonuna kadar toplanarak devlet planlama teşkilatı tarafından hazırlanan orta vadeli programı kabul etmesiyle BAŞLAR       * Orta vadeli program; stratejik planları   Kalkınma planlarını makro politikaları,   ilke ve hedefleri gösterir   Orta vadeli program resmi gazete yayımlanır     Haziran ayının 15’ine kadar, Maliye bakanlığınca   ORTA VADELİ MALİ PLAN,yüksek planlama kurulu tarafından KARARA BAĞLANIR     ·       Mali plan orta vadeli programlara uyumlu olmalıdır   ·       Mali plan,gelecek üç yıla ilişkin gelir ve gider tahminlerini içerir   ·       Mali plan RG’DE yayımlanır     Haziran ayı sonuna kadar bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi MALİYE BAKANLIĞINCA   Yatırım genelgesi ve yatırım programı hazırlama rehberi ise DPT tarafından hazırlanarak RG’DE yayımlanır     ·       Bütçe çağrısı, kamu idarelerinin bütçe tekliflerini ve yatırım programını hazırlama sürecini yönlendirme amacı taşır; uyulacak ilke ve yöntemleri içerir     1-31 Temmuz arasında:   KAMU KURULUŞLARI “BÜTÇE TEKLİFLERİNİ” hazırlarlar (bütçe teklifleri,gelir gider tekliflerinden oluşur)   Gerekçeli olarak hazırlanan teklifler,temmuz sonuna kadar MALİYE BAKANLIĞINA   gönderilirler (yatırım teklifleri ise aynı sürede DPT’ye gönderilir)   Bütçe tekliflerinin verilmesinden sonra MALİYE BAKANLIĞINDA, bütçe görüşmeleri yapılır.      ·       İlk kez 2006 bütçesi ile “F” cetveline yer     verilmiştir (finansman cetveli    Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra, MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TASARISININ SUNULMASINA GEÇİLİR   En geç Ekim ayının ilk haftasında Makro ekonomik göstergeler ve bütçe büyüklükleri YÜKSEK PLANLAMA KURULUNDA görüşülür     Mali yıl başından en az 75 gün önce (17 ekime kadar)   MALİYE BAKANLIĞINCA hazırlana merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu , bakanlar kurulu tarafından TBMM’ye sunulur   (TBMM sayıştay ve üst kurullar kendi bütçelerini Eylül ayının sonuna kadar doğrudan TBMM’ye gönderirler)     TBMM,   Bütçe kanun tasarısını görüşür ve oylayarak kabul eder. Merkezi yönetim bütçe kanunu mali yılbaşından önce RG’de cumhurbaşkanı tarafından imzalanır ve yayımlanır.   +   KAMU YATIRIM PROGRAMI ise DPT tarafından hazırlanarak 15 ocak tarihine kadar BAKANLAR KURULU kararıyla RG’de yayımlanır   +   Zorunlu nedenlerle merkezi yönetim bütçe kanunu tasarısı süresinde yürürlüğe konulmazsa GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU çıkarılır   +   Ödeneklerin yetersiz kalması durumunda veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla kanunla   EK BÜTÇE yapılabilir

Okunma Sayısı: 21977

kitapseç çıkmış sorular
Gizle
 • Öğretmen Adayları Haberleri
 • KPSS A Haberleri
 • Önlisans Haberleri
 • KPSS B Haberleri
 • Lise Haberleri
 • 2013 KPSS Haberleri
 • İŞKUR İlanları
 • Yüksek Lisans ve Akademik İlanlar
 • Sabah Gazetesi İlk Sayfası
 • Habertürk Gazetesi İlk Sayfası
 • Hürriyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Zaman Gazetesi İlk Sayfası
 • Milliyet Gazetesi İlk Sayfası
 • Bugün Gazetesi İlk Sayfası
 • Star Gazetesi İlk Sayfası
 • Yenişafak Gazetesi İlk Sayfası
 • Vatan Gazetesi İlk Sayfası
 • Akşam Gazetesi İlk Sayfası
 • Taraf Gazetesi İlk Sayfası
 • Radikal Gazetesi İlk Sayfası
 • Posta Gazetesi İlk Sayfası
 • Türkiye Gazetesi İlk Sayfası
 • Fanatik Gazetesi İlk Sayfası
 • Tüm Gazete İlk Sayfaları

KPSS KONU